menu

Portretjes

Het eerste portretje...

De ontwikkeling van de kinderen wordt opgevolgd door de begeleidsters en staf. Dit gebeurt tijdens kindbesprekingen waarbij hun evolutie besproken en genoteerd wordt.

We zochten naar een opvolgsysteem waarbij de ouders betrokken werden en waar er ook aandacht is voor het ‘goed voelen’ van het kind. Zo kwamen we uit op het ZiKo-Vo-systeem dat we iets aangepast hebben naar een persoonlijk ‘portretje’. Het portretje bestaat uit invul bladeren waar de begeleidsters beschrijven hoe je kindje zich voelt in de opvang en hoe het zich ontwikkelt. De begeleidster zal dit portretje met jullie bespreken zodat ze hun aanpak nog beter kunnen afstemmen op wat je kind voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Als ouder ken je jouw kind natuurlijk het best. De begeleidsters zullen je vragen stellen maar je kunt ook zelf opmerkingen, suggesties en vragen noteren.

Het is de bedoeling dat alle ouders 3 maal per jaar een portretje van zijn/haar kind. Dit zal op voorhand meegedeeld worden en kan besproken worden met de begeleidsters en coördinator, dit tijdens het afhalen van het kindje. Het portretje wordt meegegeven naar huis.

Design Louis