menu

Ouderbijdrage

Wordt berekend op het gezinsinkomen

De dagprijs die je betaald wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. De tarieven zijn dus InKomensGerelateerd (IKG) en vastgelegd per M.B. Je vraagt zelf een attest aan via de website van Kind & Gezin en je kan op voorhand een simulatie doen zodat je een idee hebt van de dagprijs.

De gemiddelde dagprijs die je betaalt als ouders (gezin met 2 inkomens) bedraagt ongeveer 18 euro. Je krijgt jaarlijks een fiscaal attest zodat je deze gemaakte kosten kan inbrengen.

 

Ouderbijdrage berekening
u betaalt

 

  • 60% van de dagprijs voor een opvangdag korter of gelijk aan 5 uren.
  • 100% van de dagprijs voor een volledige opvangdag tussen 5 en 11 uren.
  • 160% van de dagprijs voor een opvangdag langer dan 11 uren.
Design Louis