menu

Afspraken

Brengen / Afhalen

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mogen de ouders hun kind op elk moment brengen of afhalen. Er wordt tijd gemaakt voor elke ouder om de nodige info uit te wisselen, zowel bij het onthaal als afscheid. We werken met een heen- en weerboekje waarin belangrijke info wordt neergeschreven zowel door de ouders als de kindbegeleidsters.

Op peuterleeftijd wordt gevraagd om het brengen en afhalen van de kinderen te beperken of te vermijden tussen 12u30 en 14u. Hierdoor wordt de middagrust van de kinderen niet verstoord.

De ouders halen hun kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd af (18u10). Dwingende redenen tot laattijdig afhalen zijn: onvoorziene omstandigheden op de weg van de woon- werkplaats, naar het kinderdagverblijf of medische noodsituaties.

 

Kledij / Verzorging

Tijdens de dag krijgen alle kinderen de nodige verzorging. Handdoeken, washandjes, slabbetjes, slaapzakken en verzorgingsproducten zijn aanwezig in het kinderdagverblijf. Bijzondere verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee. De wegwerpluiers worden door het kinderdagverblijf aangekocht. Er wordt voor de luiers en afvalverwerking een bijdrage gevraagd van € 1,50/volle dag, €0,90/halve dag en € 0,60/derde dag. Voor de kindjes die al zindelijk zijn en enkel nog een luier dragen tijdens het slapen of noodgevel (diarree), wordt een bijdrage gevraagd van € 0,30/luier

De ouders zorgen voor voldoende nette reservekledij. Bevuilde kledij wordt terug naar huis meegegeven. De reservekledij van het kinderdagverblijf zelf, dient gewassen en zo vlug mogelijk terug meegebracht te worden.

Voeding

Afhankelijk van de leeftijd en het ritme van het kind, verstrekt het dagverblijf de gepaste maaltijd. De menu’s hangen steeds uit aan het infobord in de hal.

’s Middags krijgen de kinderen een warme maaltijd en in de namiddag wordt er fruitpap of een vieruurtje (stuk fruit met yoghurt of boterham) voorzien.

De maaltijden worden vers bereid in de dieetkeuken van het WZC Veilige Have. De groenten en de patatjes worden in de leefgroep gemalen voor de allerkleinsten. Ook de fruitpap wordt vers gemaakt door de begeleidsters of de logistieke medewerkster.

Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten worden meegebracht door de ouders.

Medicatie in het kinderdagverblijf

Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we om dat zoveel mogelijk thuis te geven. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest of attest van de apotheker met

  • - Datum van het voorschrift
  • - Naam van het kind
  • - Naam van het medicament
  • - Dosering van het medicament
  • - Wijze en tijdstip van toedienen
  • - Duur van de behandeling

Zo kan de medicatie tijdens de opvang correct toegediend worden.

Zieke kinderen

Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen en om het zieke kind de nodige rust te gunnen vangen we geen zieke kinderen op. Te ziek zijn de kinderen die een besmettelijke ziekte hebben (griep, maag- en darmstoornissen, virale- en bacteriële infecties,…) en kinderen met koorts (meer dan 38.5°C). Als het kind in de loop van de dag ziek wordt, worden de ouders verwittigd en wordt er samen overlegd hoe het kindje de dag verder doorbrengt.

Afwezigheden

Het reservatieschema (dag- en uurregeling) wordt maandelijks elektronisch ingediend. Indien het opvangplan verandert, dient dit eerst aangevraagd te worden.

Ouders melden tijdig wanneer hun kind afwezig zal zijn. Gevraagd wordt om voor 8u30 te verwittigen. Elke ouders heeft jaarlijks een aantal dagen vrij die hij vrij kan annuleren ( 20 respijtdagen + 2 weken verlof), voor de andere dagen wordt er een forfaitaire vergoeding van 2,50 euro aangerekend.

Voor lange afwezigheden wegens ziekte vraagt het kinderdagverblijf een doktersattest en zo worden er geen respijtdagen aangerekend voor die periode.

Design Louis