menu

Visie ten opzichte van de ouders

OUDERPARTICIPATIE = KDV Bereboom streeft naar een open houding waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen!

Elke ouders heeft een welkom gevoel, van bij de eerste kennismaking tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf. Elke ouder wordt gerespecteerd en aanvaard in zijn ‘eigenheid’. In de relatie met ouders is er ruimte voor ondersteuning en het leren van elkaar, er wordt NOOIT geoordeeld of beoordeeld. Veel ouders in Bereboom hebben hun ‘wortels’, hun ‘ roots’ in een ander land, maar zelfs bij de familie naast de deur kunnen er veel verschillen zijn in de manier waarop zij hun kinderen willen grootbrengen.

De wensen en visie rond opvoeden en kinderopvang worden steeds beluisterd en ernstig genomen. We gaan ervan uit dat we als kinderdagverblijf steeds kunnen groeien en evolueren, en door het delen in de rijke ervaring van ouders kunnen wij mee evolueren met hun kinderen die wij opvang bieden.

 

 

Design Louis