menu

Pedagogische visie

Het pedagogisch aanbod is aangepast aan de vraag en de draagkracht van het kind.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze opgroeien in een fijne en veilige omgeving. Zo kan een kind optimaal ontwikkelen en durft het kind op onderzoek te gaan.

We hebben bijzondere aandacht voor het zelfvertrouwen van het kind, IK KAN DAT!
Door hen te stimuleren en uit te dagen kan het kind zich ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon.

De Bereboom is continue mee in beweging met onze kinderen om de dagelijkse noden en behoeften te optimaliseren. Hierbij staat een open communicatie met ouders centraal. Door deze open houding voorop te stellen kunnen de begeleidsters nog gerichter handelen.

De belevingswereld staat centraal, een kind leert door het DOEN, zo leert hij zijn wereld kennen en kan er vertrouwen, zelfzekerheid en respect groeien.

 

Wennen

Wanneer men de eerste maal naar het kinderdagverblijf komt krijgt het kindje veel indrukken en moet het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en begeleidsters.

Aangezien dit een ingrijpende gebeurtenis is, verkiezen wij om het wennen geleidelijk aan te laten gebeuren. Bij het intake-gesprek krijgen de ouders een rondleiding in de leefgroep waar hun kindje zal worden opgevangen, daarnaast worden ze ook voorgesteld aan de begeleidsters. Dan kan er een eerste maal kennis gemaakt worden en kan er reeds informatie worden uitgewisseld. Het kindje verblijft dan even samen met de ouders in de leefgroep en er worden dan enkele wenmomenten afgesproken.


Het kindje komt minimum  3 tot 4 momenten wennen in hun leefgroepje en dat gebeurt als volgt :

De eerste maal ong. 3 uren : de kindbegeleidsters en ouders wisselen informatie uit en na een tijdjes blijft het kindje een 2-tal uren zonder ouders in de leefgroep.

De volgende momenten wordt de opvang telkens iets langer zodat het kindje geleidelijk went aan de begeleidster, de nieuwe omgeving en de andere kinderen.

We opteren om het kindje de eerste dagen niet in de slaapkamer te slapen te leggenmaar in een bedje die in een open ruimte staat in verbinding met de leefgroep. Zo kunnen we extra toezicht houden en voelt het kindje zich geborgen. Eens het kindje zich goed voelt in de kribbe, krijgt het een bedje in de slaapkamer.

 

Spelen

De speelruimte is ingedeeld in aparte hoekjes zoals een keukentje, een babyhoek, een voorleeshoekje, enz. In elke hoek ligt er aangepast speelgoed van babyleeftijd tot peuterleeftijd.

Er wordt voldoende en gevarieerd speelgoed aangeboden waardoor de kinderen zelf kunnen beslissen met wat ze willen spelen. Dit gebeurt met het oog op voldoende uitdaging voor de oudsten en veilig speelgoed voor de kleinsten. De babyhoek is voorzien om de kleinsten rustig te kunnen laten spelen met materiaal dat aangepast is.

De oudere kindjes moeten de kans krijgen hun motoriek te verfijnen en hun talenten te ontdekken/ontwikkelen vb. puzzelen, schilderen, parelen, …
De leefruimte is ruim zodat de kinderen vrij kunnen bewegen en zich kunnen ontplooien.

Van zodra het weer het toe laat, gaan de begeleidsters naar buiten met de kinderen. Zo kunnen de kinderen genieten van de gezonde buitenlucht.

 

Eten

Omdat het kind bij ons centraal staat werken wij op het ritme van de kinderen, dit gebeurt in overleg met de ouders. De kleinste kinderen eten op hun eigen ritme en de begeleidsters spelen in op de signalen van het kind.

De kindbegeleidsters stimuleren de oudste kindjes alleen te eten en dit op hun eigen tempo. De kinderen worden steeds positief benaderd in hun pogingen ook al is alle begin moeilijk. Hierbij mag het kind zich vuil maken en krijgt het voldoende de tijd om het zelf te proberen.

De peutertjes eten allemaal samen aan de grote tafel in de leefruimte. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zelfvertrouwen en stimuleren. De kinderen bepalen hier bijvoorbeeld zelf hoeveel ze eten. Ze worden steeds gestimuleerd om te proeven maar worden nooit verplicht iets te eten wat ze niet lusten. We zorgen ervoor dat het eetmoment een leerrijk en ontspannen gebeuren blijft.

Tijdens het eetmoment proberen we de kinderen te laten participeren, bijvoorbeeld door de slabbetjes te laten uitdelen of de soepbekers op te halen.

 

Slapen

Rust is belangrijk, het kind kan op elk moment gaan slapen en we volgen hierin zoveel mogelijk het ritme van het kind.

Het ene kind heeft meer rust nodig dan het andere en we willen dit respecteren. Immers, een uitgerust kindje voelt zich goed in zijn vel en kan zo genieten van allerlei speelgoed en het groepsgebeuren. De slaapsituatie verloopt in een rustige omgeving: een verduisterde slaapkamer, eigen tutje en knuffels bij de hand. De kinderen slapen elk in hun eigen bedje met een slaapzakje aan.

Design Louis